Covid 19 regels

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met een COVID-19 patiënt nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Was voor vertrek van huis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van een locatie. Vermijd het aanraken van je gezicht. Schud geen handen.
Beperk zo veel mogelijk het ontmoeten van mensen uit de risicogroepen. Shoots mogen momenteel enkel buiten doorgaan met een max van 4 personen.

Fotograferen op locatie


Straatfotografie is toegestaan. Houd je daarbij uiteraard wel aan de maatregelen. De belangrijkste zijn: de 1,5 meterafstand, zoveel mogelijk alleen op pad en alleen als je in goede gezondheid bent. Zowel buiten als in gebouwen zijn vaak protocollen van kracht.

Workshops en trainingen. 

Deze gaan voorlopig helaas niet meer door


GCprojects.be BE0629812783 Alle foto's op deze site zijn auteurrechterlijk beschermd en eigendom van Crals Gunther. Misbruik hiervan wordt bestraft met gerechtelijke vervolging. All pictures on thiswebsite are copyrighted and owned by Crals Gunther. Abuse of this will be punished by prosecution.